геодезисти-сървей-про

SurveyProGeo

За нас

"СЪРВЕЙ ПРОГЕО" ЕООД е млада, бързоразвиваща се фирма в областта на геодезическите услуги, предлагаща висококачествено и комплексно обслужване, изпълняваща многобройни задачи от различен характер в сферата на геодезията.

трасиране на имотни граници и заснемане на имоти

Стараем се да предоставим на нашите клиенти бързи и качествени услуги за кратки срокове на изпълнение и ниски цени.

Предлагаме всички видове услуги свързани с геодезия - геодезически измервания, трасиране, кадастрални дейности, въздушна фотограметрия с безпилотни летателни апарати (дронове), инвестиционно проектиране, вертикална планировка.

Разполагаме с модерна апарура, която обновяваме постоянно с навлизането на нови технологии в сферата на геодезическите измервания и тяхната последваща обработка.

GPS измервания

Нашият екип е изграден от квалифицирани и амбициозни инженер-геодезисти, и геодезисти с богат опит и умения за извършване на геодезически дейности и услуги, които са ръководени от основнин принципи, залагащи на професионализъм, коректност, бързина, точност и лоялност към клиентите за постигане на оптимални резултати.

"СЪРВЕЙ ПРОГЕО" ЕООД има договор за ползване на лицензирана GNSS инфраструктурна мрежа "ИОКТО" ООД за GPS измервания.

"СЪРВЕЙ ПРОГЕО" ЕООД е геодезическа фирма оправомощена за дейности по административно обслужване по чл. 56 ЗКИР и има право да издава скици от Кадастралната карта.

Нашата дейност се простира на територията на цялата страна и е свързана с това да облекчи клиентите ни, осигурявайки им лесен и удобен достъп до необходимата и полезна за тях пространствена информация.

партньори на геодезичека фирма СЪРВЕЙ ПРОГЕО