геодезисти-сървей-про-гео

SurveyProGeo

Геодезия в строителството

трасиране от геодезическа фирма

   Предлагаме бързи и качествени геодезически услуги във всички сфери на строителството, от проектиране до завършване на обекта - заснемане, трасиране на всички елементи (оси, фундаменти, нива и др.), изчисляване на обеми на изкопи, насипи и кариери, всички геодезически дейности на пътни обекти, включващи поставяне водещи корди за асфалтополагащи машини, изчисляване обем положен асфалт, изготвяне на екзекутивна документация. 

   Фирмата разполага с пълен комплект корди за асфалтополагащи машини.

Проектиране и кадастър

геодезическо заснемане за кадастрални дейности и вертикална планировка

 Изготвяне на инвестиционни проекти по част геодезия и част пътна:

- геодезическо заснемане 

- вертикално планиране

- трасировъчни планове

-проектиране на улици и паркинги

Всички видове кадастрални дейности- обединение и разделяне на имоти, попълване на непълноти и грешки в КККР, изготвяне на проекти за изменение на регулационни планове и кадастрални карти.

-трасиране на имотни граници.

Въздушна фотограметрия и ГИС

снимки от дрон и 3D модели на терена

   "Сървей ПроГео" извършва въздушни фотограметрични заснемания с безпилотни летателни апарати (дронове). Разполагаме с висококачествени апарати, снабдени с камери с висока резолюция и дълго полетно време.

   От въздушните снимки могат да бъдат изработени както ортометрични въздушни снимки (ортофото) и цифрови модели на терена (DSM) на обекти с голяма площ, така и 3D модели на всякакви сгради, църкви, археологически разкопки, паметници на културата и други.